Goedkoop groen varen met KW Trans


Hippies

Was groen denken jaren terug alleen wat voor hippies en een ver van mijn bed show, vandaag ontkomt niemand meer aan groen denken. Of het nu thuis is (met zonnepanelen, een elektrische auto of een warmtepomp) of in de industrie (met reductie uitstoot CO2, NOx, roet, etc.).

Anno 2022 is groen het nieuwe normaal geworden.

Nederland landbouwland

Gek genoeg heeft de hele discussie over stikstof in de landbouw (met het hoogtepunt de demonstratie in oktober 2019 op alle snelwegen en in Den Haag) de urgentie van groen bij ons extra benadrukt. Een sector van economisch belang voor Nederland liet zich toch verrassen door wetgeving en een veranderende publieke opinie, met als gevolg dat de ontwikkeling nagenoeg tot stilstand kwam.

Nederland binnenvaartland

Nederland is net zoveel binnenvaartland als landbouwland, dus ook onze sector ligt onder het vergrootglas, wat milieubelasting betreft. Bij KW Trans zijn wij ruim vier jaar geleden gaan nadenken over de nieuwe eisen voor de scheepvaart en wat dat zou gaan betekenen voor noodzakelijke investeringen en vervangingen binnen onze vloot. De les die wij daarbij leerden van de landbouw is dat je niet moet stilzitten, maar juist moet inspelen op een veranderende wereld en de groene opinie. Door regelmatig overleg met onze huisbankier ABN AMRO en klanten kregen wij een goed beeld van wat de markt en de wereld om ons heen zou gaan verwachten.

Van CCRII via STAGE V naar HYBRIDE

Waar de wetgeving ons in de afgelopen jaren heeft verplicht om minimaal te voldoen aan CCRII zijn wij bij groot onderhoud en vervangingsinvesteringen binnen de vloot direct doorgeschakeld naar STAGE V. Daardoor kunnen wij nu voor u varen met de Dancing Water en de Waterlady met de minimale uitstoot van NOx en roet.

Wat KW Trans betreft stopt het groen denken daar niet meer.

Inmiddels zijn wij in 2022 begonnen met de nieuwbouw van een hybride werkschip. Vanaf eind 2022 zal de nieuwe Destiny u op locatie kunnen bedienen met duw-, sleep- en werkdiensten tegen 0% emissie CO2, NOx en roet.

Groene mentaliteit

Door alle discussies en gesprekken over groen zijn wij bij KW Trans tot de conclusie gekomen, dat groen denken niet alleen een kwestie van investeren is. Het moet binnen de bedrijfsvoering een operationele houding zijn, die onze klanten ook tegenkomen op de werkvloer. Door regelmatig onderhoud en een groene werkhouding van ons personeel zijn wij in staat geweest om het brandstofverbruik van onze schepen tijdens het werk sterk te reduceren. Daarmee wordt de emissie van CO2, NOx en roet andermaal verlaagd.

Groen goedkoop

In de afgelopen 20 weken hebben wij het brandstofverbruik van drie schepen op het project Twentekanalen gemonitord: de KW Trans Waterlady (STAGE V met 2X400PK) hebben wij kunnen vergelijken met twee andere duwboten (een gemotoriseerd met 1X720PK en een gemotoriseerd met 2X370PK). De brandstofbesparing van de Waterlady ten opzichte van beide duwboten bedroeg 33% en 47%!

Gemiddeld over twintig weken verbruikte de Waterlady 22.757 liter minder gasolie, hoe groen en hoe voordelig is dat!

Wilt u ook goedkoop groen varen? Neem dan gerust contact met ons op.