Stage V binnenvaart – Wat is dat en waarom is het belangrijk?


Stage V voor de binnenvaart zijn de nieuwe emissie eisen voor binnenvaartschepen. In eerste instantie gelden de stage V normen voor hoofdmotoren en hulpmotoren die nieuw aangeschaft worden. De motoren met een vermogen van minder dan 300 kW moeten per 1 januari 2019 voldoen aan de norm. Nieuw aangeschafte motoren boven de 300 kW moeten per 1 januari 2020 aan de nieuwe Stage V emissie eisen voldoen.

De norm is door de Europese Unie bepaald en de verordening is hier te vinden

Wat is het doel van de Stage V emissie-eisen?

Het doel van de eisen is dat de binnenvaartschepen minder luchtemissies uitstoten. Dat wordt uitgedrukt in CO, HC, NOx etc.

De binnenvaart is momenteel al een relatief schone sector. Vervoer per schip stoot ongeveer drie tot zes keer minder CO2 uit dan vervoer over de weg.

Stage V als opvolger van CCR-I en CCR-II normen

In 2003 en 2007 werden de CCR-I en CCR-II emissie-eisen ingesteld. CCR is de afkorting voor Centrale Commissie voor de Rijnvaart en deze normen zijn ingesteld vanuit Straatsburg.

Stage V oftewel Fase V is een andere norm die ingesteld is vanuit de Europese Unie, gevestigd in Brussel. Daarbij worden ze officieel NRMM emissie-eisen genoemd. NRMM staat voor Non-Road Mobile Machinery en is dus de overkoepelende term voor machines die zich niet op de weg bevinden. Locomotieven, grasmaaiers en constructiemachines vallen dus ook binnen deze normen.

De CCR en NRMM emissie-eisen zijn nagenoeg identiek en beide normen zijn momenteel geldig.

Onze schepen met Stage V-motoren en CCR-II Motoren

KW Trans beschikt over één sleepboot met een motor die voldoet aan de Stage V norm. Al onze andere sleepboten beschikken over CCR-II motoren.

Projecten waarbij minder CO2 uitstoot centraal staat

Heeft een project waarbij de CO2-emissienorm van groot belang is? Bekijk dan onze duwboot met stage v motor op deze pagina of neem vrijblijvend contact op met onze planning.